Nizami Gəncəvi
880 illik əbədi dəyər

Şərqdən doğan ədəbiyyat günəşi haqqında ətraflı